معرفی پژوهشکده

پژوهشکده مطالعات و سیاست­ گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در نیمة سال 1399، با اهتمام تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی و نیز حمایت همه ­جانبة مسئولان دانشگاه، به ­منظور تحقق اهداف عالیه نظام و در راستای شناسایی، ترسیم و عملیاتی ­کردن یک الگوی فراگیر، جامع و حق ­محور از سیاست اجتماعی، تأسیس گردید. مبنای شروع فعالیت‌های این پژوهشکده، یک برنامة جامع و منسجم با محوریت ارتباط با جامعه و نظام اسلامی بوده، و در همین راستا مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع را مورد پیگیری قرار داده است.

login